Assessments: hoe werkt het?

 

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden is het van belang om uw situatie helder in kaart te brengen. Hiertoe volgen we de onderstaande stappen:

-   Uitgebreide intake vooraf met u als opdrachtgever. Indien nodig ook separaat met de deelnemer. Wat wilt u onderzoeken? Wat zijn de doelen en verwachtingen?

-   Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt. Wat is de insteek van het assessment?

-   U ontvangt een offerte op maat. Vraagstelling, doelstelling,  aanpak en tarief worden uiteengezet.

-   Het assessment neemt een dag in beslag en bestaat doorgaans uit persoonlijkheidsvragenlijsten, schriftelijke opdrachten, capaciteitentests en interactieve oefeningen.

-   De rapportage wordt in een persoonlijk gesprek eerst besproken met de deelnemer en na goedkeuring doorgestuurd naar u als opdrachtgever.

-   Hierna vindt een terugkoppeling van de resultaten bij u aan tafel plaats.

-   Tot slot wordt er na 3 maanden een terugkomsessie met de deelnemer ingepland, ten behoeve van nazorg en borging in de praktijk.

 

Assessments: welke insteek heeft het onderzoek?

 

Op basis van de voorbesprekingen kan worden gekozen voor een:

-   Selectie assessment. Inzet bij aannameprocedures: voldoet iemand aan het door u gestelde en gewenste profiel?

 

-   Ontwikkelingsgericht assessment. Inzet bij ontwikkelvraagstukken van diverse aard. Bijvoorbeeld: heeft iemand de potentie om door te groeien (managementpotentieel)?

    Wat past het beste gelet op persoonlijkheid, vaardigheden en kwaliteiten? Sterkte/zwakte analyse, wat zijn iemands krachten en ontwikkelpunten? Wat moet iemand

    nog ontwikkelen? Wat zijn ontwikkeltips?

 

REIJNST Coaching & Consultancy is u graag van dienst. Interesse? Neem contact op.